Wat zijn systeemopstellingen?

familie-systeem-opstellingenIeder mens behoort tot een systeem. Het eerste systeem waar je toe behoort is je familie, want daar ben je uit geboren. Als een kind opgroeit, gaat het op een gegeven moment naar school. Elke school is ook weer een systeem waar je als mens mee verbonden raakt en door beïnvloed wordt. Elk systeem heeft een ziel, is bezield. We praten niet voor niets over bezielde organisaties of missies die zielloos zijn. Elk systeem kun je dus opstellen, of het nu een bedrijf, een kerk of religie, een land, een instelling of een combinatie van systemen is.

Het eerste systeem: de familie

Basis voor het doen van familieopstellingen is het uitgangspunt dat een familie als een systeem werkt waarin er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van de familie. Daarin maakt het in wezen niet uit met wie je meer of minder contact hebt. Deze speciale verbinding ontstaat doordat 2 mensen het leven en hun genen doorgeven aan hun kinderen. De kinderen geven het weer door aan hun kinderen. In het familiesysteem dat zo ontstaat is een familiegeweten werkzaam, een familiegeweten dat altijd op zoek is naar de juiste balans. Als die balans er is hebben alle leden rust en kunnen zij in het leven hun eigen weg gaan. Die balans kan verstoord raken door onverwerkte problemen in de familie, bijvoorbeeld door een verstoten familielid, vroeggestorven ouders of kinderen, uit-huis-geplaatste kinderen, traumatische gebeurtenissen in de oorlog en meer.
Systeemopstellingen is een liefdevolle methode die de onderliggende bewegingen en problemen in een familiesysteem bloot kan leggen en daar een oplossing voor kan vinden.

Hoe werken systeemopstellingen?

Op het moment dat duidelijk is wat precies je probleem of jouw vraagstuk is, bekijkt de opsteller samen met jou wie en welke elementen in jouw situatie een rol spelen. Vervolgens worden deze personen, elementen of abstracte begrippen in de vorm van onafhankelijke plaatsvervangers (representanten) of bodem-ankers (papieren elementen) door jou fysiek in de ruimte “opgesteld” of neergezet. Vanaf dat ogenblik zijn alle opgestelde elementen vanuit hun positie verbonden met datgene of diegene die zij representeren en kunnen zij informatie geven die duidelijkheid geeft in jouw vraagstuk.
Hoe dat proces werkt is nog niet volledig te doorgronden, maar duidelijk is dat de zielenenergie van elk systeem en mens zichtbaar wordt. Anderen noemen dat "het wetende veld" waaruit informatie vrij komt. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dát het werkt.
Nadat de benodigde informatie is vrijgekomen, wordt duidelijk wat een goede oplossing voor jouw situatie zou kunnen zijn. Als die oplossing is gegeven, kun je plaats nemen in je eigen opstelling en het eindbeeld goed tot je nemen. Dan eindigt de opstelling en kan je met de nieuw verkregen inzichten in je dagelijks leven aan de slag.

Wil je een systeemopstelling doen en je daarop voorbereiden? Klik dan hier.

De rol van de representant

Ben je representant in een opstelling, dan is het belangrijk dat je geen rol speelt, maar alleen maar wáárneemt wat je in jouw positie ervaart. Deze waarnemingen zijn belangrijk voor het verloop van een opstelling. Als je helemaal niets voelt, is het goed dit te melden. Verder hoef je als representant niets te doen. Bij een verandering van de positie kan je weer waarnemen wat het verschil is met de vorige positie: beter of slechter.
Het is vooral belangrijk om als representant geen conclusies te trekken over wat je zou behoren te voelen op basis van wat je ziet. Ook als het ingaat tegen je eigen normen en waarden of je eigen gevoel van wat goed of fout is, meld alleen dat wat je opmerkt als gevoel of waarneming. Het kan zijn dat er als reactie op de positie die je inneemt, beelden en ideeën in je opkomen. Ook deze kun je melden.
De opsteller kan af en toe aan je vragen om een bepaalde zin uit te spreken. Belangrijk is deze zin dan letterlijk te herhalen en pas daarna te checken of deze zin voor jouw als representant in deze positie klopt. Dit meld je dan weer even.
Ook al doe je als representant niet zelf een opstelling, het is heel leerzaam om in die van anderen te staan. Ook voor je eigen leerproces kan dit veel betekenis hebben.

Meer informatie of een afspraak?

Voor een afspraak of meer informatie, klik hier of bel mij op het volgende telefoonnummer: 020 - 639 10 99.

Workshops Faalangst

Ik geef ook workshops voor mensen die last hebben van faalangst en waarin ook met systeemopstellingen wordt gewerkt. Deze workshops zijn vooral voor dyslectici bedoeld, maar je kunt ook meedoen als je niet dyslectisch bent. Voor meer informatie daarover, klik hier.